Czwartek – 30.09, 17:00, Galeria Dizajn BWA Wrocław – Żyjnia

„Pole Regeneracji” to wystawa o Wrocławskich Polach Irygacyjnych – terenach o niezwykłym potencjale regeneracyjnym, powstałych na skutek działalności człowieka.

Na wystawie prezentowane są prace, których tematy krążą wokół wątków projektowania rezyliencji (odporności systemowej), kontinuum (Breslau-Wrocław) oraz rozwiązań opartych o przyrodę, co doskonale uzupełnia zestaw zagadnień, którymi podczas 9. edycji MIASTOmovie zajmujemy się pod hasłem „Przesilenia”.

W trakcie oprowadzania, kuratorka Katarzyna Roj, opowie o procesie powstawania ekspozycji, towarzyszącym jej aktywnościom zarówno w galerii, jak i na samych polach. Usłyszymy też o idei poszukiwania konkretnych działań zgodnych z myśleniem o zrównoważonym rozwoju i mających pozytywny wpływ na otoczenie oraz zamieszkujące je organizmy.

Wrocławskie pola są bogatym w bioróżnorodność terenem, który powstał w efekcie celowej działalności człowieka, mającej na celu poprawę funkcjonowania nieczystości w mieście, są też dowodem na regeneracyjne dla natury aspekty ludzkich planów rozwojowych. Oprowadzanie stanie się spotkaniem inspirującym do myślenia o aktywności człowieka w kontekście możliwych pozytywnych skutków, nie tylko destrukcyjnych skłonności.

ZAPISY:

Więcej informacji o wystawie.