Piątek – 29.09, 20:25, Kino Nowe Horyzonty

W 2020 roku pierwszy raz zaglądaliśmy dzięki „Natura Urbana” na berlińskie nieużytki, by podejrzeć jak Niemcy radzą sobie z niezaplanowaną roślinnością zajmującą często centralnie usytuowane przestrzenie w mieście. Po trzech latach wracamy do tematu, by sprawdzić czy już w głównej narracji o zieleni w mieście, niedoskonała, „czwarta przyroda” cieszy się naprawdę większą akceptacją. Nie tylko wśród osób odpowiedzialnych za jej zachowanie i włączenie w projekty nowych nasadzeń, lecz także wśród mieszkańców i mieszkanek miast.

Związana z wrocławskim Zarządem Zieleni Miejskiej, Aleksandra Zienkiewicz, w rozmowie z praktyczką i praktykiem wprowadzania roślinności ruderalnej do zielonych projektów, Katarzyną Kobierską oraz Kasprem Jakubowskim, przyjrzy się przejawom dobrej dzikości w polskich miastach i miasteczkach. Poruszymy temat jej specyfiki oraz pozytywnej roli jaką odgrywa ona, mimo złej sławy jaką przez lata, funkcjonując jako „chwasty i szkodniki” nabyła w świadomości społecznej. Spotkanie rozpoczniemy od przeglądu realizacji naszej gościni i gościa.

Rozmowa towarzyszyć będzie projekcji filmu

„Natura Urbana. Nieużytki Berlina”

Wstęp wolny.