Sobota – 02.10, 11:00, Nowy Dwór, Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6

Nowy Dwór – dla jednym spadek PRL-u, na którym nigdy nie zamieszkają, dla innych wymarzone miejsce do życia. Dzisiaj, jedno z największych wrocławskich osiedli, wydaje się osiągać szczytowy moment swojej historii.

Wieś, później hitlerowskie osiedle, następnie blokowisko, zmienia się w coś, wymyka się jednoznacznemu krajobrazowi: estakady, parkingi, mieszają się z ogródkami działkowymi, lokalami gastronomicznymi, dyskontami, blokowiskami oraz „poniemieckimi” budynkami. Do tego osiedle wkrótce doczeka się wielkiej zmiany – dojedzie tu tramwaj, który pozwoli na nowo włączyć tą część Wrocławia do miasta. W jakim więc kierunku Nowy Dwór podąży tym razem?

W trakcie spaceru z wieloletnim mieszkańcem i badaczem tej części miasta, Albertem Miściorakiem, zastanowimy się jak uchwycić krajobraz Nowego Dworu. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, przemierzając różne kawałki jego przestrzeni. Zatrzymamy się w miejscach, które parokrotnie zmieniły swoją rolę oraz w tych, które już nie istnieją, a które w istotny sposób wpłynęły na charakter osiedla.

Albert Miściorak

absolwent stosunków międzynarodowych i kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestnik zagranicznych projektów badawczych w Berliner Center for Metropolitan Studies oraz Herder-Institut w Marburgu, dwukrotny stypendysta Technische Universität Dresden. Kierownik projektów badawczych oraz społecznych (m.in. pomysłodawca i koordynator projektu Ołbiński Ogród Otwarty). Obecnie koordynator programu WroMigrant w Zespole Dialogu Międzykulturowego (WCRS). Nowy Dwór zna od dzieciństwa, jego ulubionym blokowiskiem jest Marzahner Promenade w Berlinie.

LISTA UCZESTNIKÓW_CZEK jest PEŁNA!

Wydarzenie realizowane we współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki