Znamy wyniki OPEN CALL na 11. edycję MIASTOmovie

Drugi raz w historii naszego festiwalu uruchomiliśmy otwarty nabór pomysłów na wydarzenie dopełniające tegoroczny program. Otrzymaliśmy 12 zgłoszeń – propozycji spotkań, wykładów, spacerów czy działań badawczo-artystycznych.

Do finałowych rozmów zaprosiliśmy autorów i autorki trzy inicjatywy, z których nasz zespół programowy wybrał pomysł Małgorzaty Mader, architektki z Amsterdamu zajmującej się badawczo kooperatywami mieszkaniowymi.

Autorka działania “Zrób sobie budynek” zaproponowała wydarzenie mające składać się z dwóch części. Pierwsza – wykładowo-dyskusyjna – poświęcona będzie realizacjom z różnych krajów Europy, a słuchacze i słuchaczki zostaną zaproszeni do krótkiej dyskusji.

W drugiej części wydarzenia uczestnicy i uczestniczki będą mieć okazję do przetestowania prototypu przygotowanej przez autorkę “gry kooperatywnej”, w której, wcielając się w różne role, dążyć będą do stworzenia reprezentacji budynku.

Wydarzenie Zróbmy sobie budynek! Subiektywny przegląd modeli kooperatyw mieszkaniowych.

Więcej o aktywności Małgorzaty w temacie kooperatyw możecie poczytać na stronie: oknonakoop.pl.

Zespół programowy open call’a MIASTOmovie docenił merytoryczną siłę proponowanego pomysłu, a także różnorodne środki jego prezentacji. Ważna była także zgodność z tegorocznym tematem festiwalu oraz walory edukacyjne pomysłu.

Co ważne, temat kooperatyw jest obecnie bardzo aktualny na polskim gruncie, a jednocześnie dosyć słabo reprezentowany poza specjalistycznymi środowiskami.

Szczegółowa ocena wszystkich dwunastu pomysłów wraz z opisem trzech najlepszych inicjatyw dostępne są w protokole.

 

Protokół z obrad komisji OPEN CALL

 

O OPEN CALL na MIASTOmovie 11:niedoskonałości

„Niedoskonałości” będziemy analizować na trzech płaszczyznach: architektoniczno-urbanistycznej (obiekty i założenia powstające jako celowo niekompletne oraz niedoskonałości powstałe w czasie rozwoju miasta, które stają się jego nieodłączną częścią czy przejawy architektury wernakularnej), społecznej (osoby i grupy mające trudności z odnalezieniem się w mieście, pozostające na marginesie społeczności, a także zjawiska społeczne nietolerowane w publicznym życiu miasta) i przyrodniczej (zjawisko czwartej przyrody, roślinności ruderalnej, istot nieludzkich, które pojawiają się w przestrzeni miasta).

Nie braliście nigdy udziału w MIASTOmovie? Nieważne! Szukamy nowych głosów, ciekawych tematów i formy. Zależy nam na tym, żeby wydarzenie włączało do udziału zarówno naszą dotychczasową festiwalową publiczność, jak i osoby luźno zainteresowane tematyką miejsko-przestrzenną. Wybrany pomysł trafi do programu MIASTOmovie, dopełniając przewidziane w nim pokazy filmowe, dyskusje, spotkania czy wędrówki.

Autorowi/autorce zwycięskiego konceptu gwarantujemy wynagrodzenie oraz wsparcie promocyjne i dokumentację fotograficzną wydarzenia. Osobom spoza Wrocławia zapewniamy również nocleg i zwrot kosztów dojazdu.

Miejsce realizacji wybierzemy wspólnie spośród podsuniętych przez nas propozycji. Jeśli jednak zależy Wam na konkretnej lokalizacji, jesteśmy otwarte i otwarci na sugestie miejsc położonych na terenie osiedli: Stare Miasto, Szczepin, Przedmieście Świdnickie, Przedmieście Oławskie, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki.

Regulamin Open Calla