Czwartek – 30.09, 18:00, Barbara

Kolejny raz łączymy siły z „Akademią Miejską”, czyli wykładowo-dyskusyjnym cyklem Strefy Kultury Wrocław. Tym razem spotkamy się, aby prześledzić na gruncie polskim problem starzenia się i tracenia pierwotnej funkcji przez architekturę – i to nie tą wiekową, o statusie zabytku czy budynku „pod specjalnym nadzorem”, a tej całkiem młodej i „w pełni sił”.

W kontekście dyskusji o pustoszeniu przestrzeni biurowych czy hotelowych, będących konsekwencją  zmiany sposobu pracy, pandemicznych realiów, a być może przede wszystkim efektem procesów rynkowych, temat pustostanów ze szkła i stali wydaje się szczególnie aktualny.

Tomasz Bojęć z ThinkCo na bazie opracowywanych przez startup raportów o biurach nowej normalności czy elastyczności architektury, opowie o rodzimych przykładach pomysłów na recykling budynków. W towarzyszącej spotkaniu rozmowie Joanny Panciuchin z przedstawicielami firmy Workplace, Dominiką Zielińskią i Igorem Łysiukiem, którzy na co dzień zajmują się koncepcjami dobrych przestrzeni do pracy, sprawdzimy możliwości nadawania drugiego życia i kolejnych żyć budynkom, które narażone są na utratę swojej funkcji.

Zatrzymamy się też przy bardzo żywym we Wrocławiu problemie dawnego domu towarowego Solpol, trudnej do adaptacji przestrzeni, o kontrowersyjnej architekturze, lecz o niewątpliwej wysokiej wartości w roli świadka przemian architektonicznych tendencji i krótkiego trwania postmodernizmu w Polsce.

Wykład:

Tomasz Bojęć

architekt i strateg. Przez wiele lat dziennikarz z doświadczeniem w prasie codziennej, lifestylowej i branżowej. Specjalista w obszarze wpływu ekonomii współdzielenia na rynek nieruchomości, w szczególności w przestrzeniach pracy i usług. Współzałożyciel ThinkCo, firmy specjalizującej się w analizowaniu rynku nieruchomości i tworzeniu strategii nowych inwestycji.

Dyskusja:

Joanna Panciuchin

kulturoznawczyni, doktorantka Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studiów Doktoranckich z Pedagogiki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Prowadziła badania naukowe na temat oddolnych sposobów przekształcania przestrzeni miejskiej w Polsce, Ukrainie i Rosji.  Pracuje nad dwoma dysertacjami: jedna z nich dotyczy funkcji kultury w polityce miejskiej oraz jej roli w budowaniu wizerunku Wrocławia w latach 1990-2020 (UWr.), a druga problematyki edukacji i emancypacji członków wrocławskiej społeczności Romów rumuńskich (DSW).  Publikowała m.in. w „Pracach Kulturoznawczych”, „Kulturze – Historii – Globalizacji”, „Praxemie”, „Dolnym Śląsku”, „Le Monde Diplomatique”. Współtworzy program „Sąsiadujemy” Strefy Kultury Wrocław, program działań merytorycznych Barbary, jednej z siedzib SKW oraz cykl wykładów i dyskusji w ramach „Akademii Miejskiej”.

Dominika Zielińska

współwłaścicielka i główna architekt studia Workplace. Wraz z zespołem zaprojektowała ponad 160 000 m kw. przestrzeni komercyjnych dla 60-ciu międzynarodowych klientów. Odpowiada za rozwój i zarządzanie zespołem architektów, projektantów i badaczy, stawiając na holistyczne podejście i ideę life-centered design. Specjalizuje się w projektowaniu dla biznesu, działając na styku badań, strategii i designu. W projektach, które prowadzi łączy potrzeby klientów z wartościami ważnymi dla człowieka, społeczności i środowiska. Prelegentka na wydarzeniach branży architektury, nieruchomości i zarządzania. Edukuje w tematach zrównoważonego projektowania, odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. Inicjatorka pierwszego w Polsce Less Waste Office. Zaangażowana w projekty pro-bono m.in. dla Fundacji Integracja. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, absolwentka Akademii Psychologii Przywództwa oraz kierunku Management w ICAN Institute.

Igor Łysiuk

architekt i badacz zawodowo związany ze studiem Workplace specjalizującym się w projektowaniu przestrzeni komercyjnych i środowisk pracy dla międzynarodowych klientów. Bierze udział w procesach badawczo-projektowych, w ramach których analizuje potrzeby użytkowników i organizacji biznesowych przekładając to na architekturę. W swojej pracy wykorzystuje umiejętność adaptacji, obserwacji i dostrzegania niewidocznych na pierwszy rzut oka powiązań. Redaktor i współzałożyciel kwartalnika RZUT. Zaangażowany z ramienia Oddziału Warszawskiego SARP w powstanie i działanie ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury. Współpracował m.in. z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundacją Bęc Zmiana. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Instytutu Technologii w Karlsruhe.

ZAPISY: od 16.09 – https://strefakultury.pl/zapisy-barbara/