Więcej niż film

MIASTOmovie to projekt, w którym film dokumentalny stanowi punkt wyjścia do rozmowy

…o mieście i refleksji na temat architektury, urbanistyki, wyzwań dla współczesnych organizmów miejskich. Najważniejszym elementem jest coroczny festiwal odbywający się w Kinie Nowe Horyzonty oraz w przestrzeniach Wrocławia.

W ostatnich kilkunastu latach polskie miasta podlegają gigantycznym przemianom. Popłynął do naszego kraju strumień środków unijnych, stymulujących budowę nowych budynków reprezentacyjnych i umożliwiających rewitalizację zdegradowanych fragmentów miast. Polacy zaczęli podwyższać swoją stopę życiową, masowo zaciągając kredyty mieszkaniowe, co pociągnęło falę mieszkaniowych inwestycji deweloperskich i zabudowywanie wolnych działek w i pod miastem. Dziś wiemy już, że nie wszystkie mają szansę się sprzedać, bo z kredytami nie jest już tak łatwo. W szybkim tempie zaczęła się też zmieniać struktura własności obiektów i gruntów w miastach. Ilość procesów zachodzących w krótkim czasie – i wzajemnie się przenikających – wydaje się trudno do łatwego ogarnięcia. Nasze działanie ma wszystkim mieszkańcom polskich miast ułatwiać poruszanie się w gąszczu zmian.

Od 2014 roku MIASTOmovie jest platformą dyskusyjną.

Przestrzenią spotkania na neutralnym gruncie różnych aktorów procesów miejskich przemian: architektów, urbanistów, urzędników, aktywistów, socjologów i mieszkańców. W formule interdyscyplinarnego wydarzenia kulturalno-społecznego inicjujemy refleksję nad miejskością.

Prezentujemy filmy i o nich rozmawiamy. Często prosimy ekspertów różnych dziedzin o wykłady poszerzające kontekst filmowy. Organizujemy warsztaty i spotkania z reżyserami pokazywanych dokumentów. Wszystko po to, by podejmowane zagadnienia wybrzmiało możliwie kompleksowo.