Niedziela – 03.10, 16:00, Renoma

Pokaz specjalny, realizowany we współpracy z Domem Handlowym Renoma!

W roku „Przesilenia” wracamy do filmu Chada Freidrichsa, w którym wiele wyzwań przed którymi obecnie stoimy, znalazło swoje skonkretyzowanie w amerykańskiej utopii lat 60.

Partnerstwo prywatno-publiczne, które ma doprowadzić do powstania zeroemisyjnego miasta, piesze strefy na całym obszarze miasta i transport publiczny jako komunikacyjna podstawa. Brzmi jak współczesny plan na poprawę jakości życia? Łatwo znaleźć podobieństwa. Tylko, że to wyciąg z założeń utopijnej idei sprzed pół wieku, którą opracował Athelstan Spilhaus – oceanograf, geofizyk i innowator.

Miał to szczęście, że futurystyczna wizja doczekała się w 1962 roku realizacji w północnej Minnesocie w Stanach Zjednoczonych. Jednak projektowana przyszłość nigdy nie nadeszła. Być może zbudujemy ten świat dzisiaj, dotknięci widmem klęski klimatycznej. Na razie możemy zobaczyć, dlaczego Amerykanom się nie udało.

Pokazuje nam to Chad Freidrichs, który udowodnił swoją wrażliwość na miejskie sprawy dokumentem „Mit Pruitt Igoe”.

Film wydaje się niezwykle ważny w kontekście momentu w rozwoju miast, w jakim jesteśmy.

Ich dogęszczanie, zabudowywanie i stawianie kolejnych konstrukcji zaczyna mieć negatywne skutki, dlatego coraz mocniej zwracamy się w stronę gospodarowania miejscami, które mamy już w swoich zasobach.

Stąd też specjalne miejsce tego „przypominajkowego” pokazu. Postulat umiaru w budowaniu nowego spełnia trwająca nieprzerwanie od niemal stu lat w krajobrazie naszego miasta Renoma, która zmienia swoje wnętrze, ale zasób i potencjał budynku, zostaje wykorzystany ponownie. Staje się więc idealnym odniesieniem do obserwacji przesilenia (początku tego procesu) w skali lokalnej.

O założeniach trwającej właśnie przebudowy we wstępie do pokazu opowie jej autor – architekt Zbigniew Macków.

Wstęp wolny. LISTA UCZESTNIKÓW_CZEK pełna – zapisujemy na LISTĘ REZERWOWĄ