„WIZJE ERICHA MENDELSOHNA” (Mendelsohns: Incessant Visions)

Reż. Duki Dror, Niemcy/Polska/Izrael, USA 2011,  71 min

Podczas pierwszej wojny światowej nieznany wcześniej architekt Erich Mendelsohn wysyła listy i szkice do swojej ukochanej, a później pani Luise, której opinia odgrywa ważną rolę w rozwoju jego późniejszych dzieł. Listy te, jak również wspomnienia Luise Mendelsohn, stanowią podstawę filmu dokumentalnego Duki Drora, który zajmuje się zarówno życiem Mendelssohna, jak i budynkami jednego z najważniejszych architektów XX wieku.